Zwroty

Kupuj bez żadnych obaw

Zwroty

W ciągu 14 dni od daty odbioru przesyłki istnieje możliwość odstąpienia od umowy i zwrotu towaru bez podania przyczyny. W tym celu należy wysłać na adres email sklep@boskapszczola.pl informację o chęci odstąpienia od umowy sprzedaży i wysłać do nas oświadczenie (pobierz tutaj) razem z zakupionym towarem na adres: Gołębie 39, 06-150 Świercze.

Po otrzymaniu zwracanych towarów dokonamy zwrotu kosztów na wskazane konto bankowe. Zwracamy pełen koszt towarów. Zwracający ponosi jedynie koszty odesłania zwracanych produktów do sklepu.

Uwaga! Opakowania zwracanych kosmetyków muszą być nienaruszone, a sam produkt nie może być używany – zgodnie z ustawą o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.).

 

Reklamacje

Prawo do złożenia reklamacji przysługuje w przypadku stwierdzenia:

  1. wad fabrycznych produktu;
  2. uszkodzeń mechanicznych powstałych w trakcie dostawy, przy czym w razie stwierdzenia przez Klienta uszkodzenia produktu podczas transportu, Klient zobligowany jest do sporządzenia w obecności kuriera protokołu szkody, gdzie dokładnie opisze wadę przesyłki;
  3. niezgodności produktu z produktem zawartym w zamówieniu.

Sklep weryfikuje zasadność reklamacji i informuje mailowo Klienta o decyzji. W przypadku uznania reklamacji, produkt uszkodzony zostanie wymieniony na inny, pełnowartościowy, a jeśli będzie to niemożliwe, na przykład z powodu jego wyczerpania, sklep zwróci nabywcy równowartość ceny produktu. Jeżeli reklamacja zostanie uznana za bezzasadną, sklep ustala z Klientem mailowo czy zakupiony produkt zostanie odesłany przez Klienta na jego koszt.

Aby dokonać reklamacji produktu, należy wysłać do nas reklamowany produkt wraz z oświadczeniem (pobierz tutaj). 

Koszyk
Waluta
PLN Złoty polski
EUR Euro